Skip to Contents

מסב כדורי פשוט

המסב הכדורי הוא מסב מחליק מתיישר מעצמו לעבודה מאומצת. מוצר זה, העמיד ביותר בפני עומסי הולם, מותאם במיוחד למקטע התנודה תחת עומס איטי וכבד.

תמיכה טכנית

מסב כדורי פשוט


דגמים

דגם SB הסדרה הנפוצה ביותר. משמש לעומסים כבדים בשל שטח המגע הכדורי הרחב. הטבעת החיצונית מפוצלת בשתי נקודות באופן המאפשר התאמה לטבעת הפנימית. פרטים / רשימת מוצרים (אנגלית)   
דגם SA1 סוג זה של מסב כדורי פשוט נפוץ ביותר באירופה. הטבעת החיצונית מפוצלת בנקודה אחת, והרוחב והעובי קטנים ביחס לדגם SB. לפיכך, ניתן להשתמש בדגם זה במקום קטן. פרטים / רשימת מוצרים (אנגלית)   

תמיכה טכנית  קבל מפרט מוצרים, חשב אורך חיים, הורד נתוני CAD דו-ממדיים ותלת-ממדיים וכד'. תוכל להזמין כל קטלוג ממגוון הקטלוגים, וכן להציגו בתבנית PDF תחת תמיכה טכנית.