Skip to Contents

לולייני

ניתן לבצע תנועה לוליינית על ידי תנועות סיבוביות וקוויות. שילוב תנועות זה מאפשר מיקום מדויק ומתוחכם. 'שגם חלזון הכדוריות' של THK מצויד באומי חלזונות כדוריות ובאומי שיגום על ציר יחיד כדי לאפשר הן תנועה סיבובית והן תנועה קווית בתכן קומפקטי אחד.

חלזון/שגם כדוריות דגם BNS


יישומי תנועה לוליינית

רובוטים סקלריים

רובוטים סקלריים

 

רובוטים סקלריים משמשים להובלה ולמיקום של חלקים מעובדים באזורים קטנים. מערכות מובילי LM חיוניות הודות לרמת הדיוק הגבוהה שלהן הן בתנועה והן בסיבוב של העוקב על ציר ה-Z, כאשר מהירות גבוהה ומעבר נמוך הנם חיוניים.