Skip to Contents

קווי

אנו מוקפים מדי יום בעצמים הנעים באופן קווי. הרובוטים של THK נמצאים בפיתוח הראשוני של מוביל תנועה קווית (LM), המסוגלים להוביל התקן במדויק לאורך קו ישר. ידע זה בתחום הייצור אפשר לנו להרחיב את מגוון מוצרי ההובלה שייצרנו עד היום.

מוביל LM עם כלוב כדוריות דגם SHS


יישומי תנועה קווית

דלתות זכוכית אוטומטיות גדולות

דלתות זכוכית אוטומטיות גדולות

 

מובילי ה-LM שלנו משמשים להובלת דלתות זכוכית אוטומטיות גדולות במספר רב של בנייני משרדים חכמים וחדשים. לא ניתן להשתמש בגלילי פלסטיק מסורתיים עקב משקלן המוגדל של דלתות כאלה ומשבי הרוח. מובילי ה-LM שלנו פתרו בעיות אלה. הם גם הופכים את מנגנון הדלת לקומפקטי יותר ומאפשרים חופש רב יותר בתכן של הדלת.


המוצר

מוביל LM

מוביל LM

מוביל ה-LM הוא המוצר העיקרי שלנו, והוא משלב באופן מעשי לראשונה בעולם רכיב בעל תנועה סיבובית קווית.

שגם כדוריות

שגם כדוריות

שגם הכדוריות הוא מסב שיגום למוביל סובב.


מפעיל מוביל LM

מפעיל מוביל LM

מפעיל מוביל ה-LM הוא מפעיל קומפקטי בעל רמת קשיחות ודיוק גבוהה המצויד במוביל LM משולב עם חלזון כדוריות.

מכלל גררה

מכלל גררה

מכלל הגררה הוא מוביל קווי זול, ותצורתו נקבעת על ידי הגררה המיוצרת בכבישה והמסילות המיוצרות בערגול.


מסילת גררה

מסילת גררה

מסילת הגררה היא מוביל קווי מסוג מוגבל ונמוך עלות אשר עשוי מלוחית פלדה המיוצרת בערגול מדויק.