Skip to Contents

בחיי היומיום

כיום קיימת דרישה לנוחות, בטיחות ואמינות. גם מכשירים ביתיים וציוד ביתי מתפתחים. ובמטבח, הטכנולוגיה של THK היא חלק מהתפתחות זו.

מטבחי מערכת

מטבחי מערכת

 

מטבח בדיוק בגובה המתאים לך. 

במטבחי עיצוב אוניברסלי (UD), ניתן למצוא את מובילי ה-LM שלנו מתחת לכיור ואת טכנולוגיות התותב הקווי וגל ה-LM שלנו במערכות ההרמה של ארונות תלויים. באופן היסטורי, מקטע ההרמה של כיורים שניתן להתאים את גובהם היה חשוף למאמצים וללחצים שונים שעלולים היו להפוך אותו למיטלטל, בלתי יציב ולא בטוח.

עם זאת, מטבחי עיצוב אוניברסלי (UD) אלה אינם סובלים מבעיות מסוג זה הודות למובילי ה-LM דגם SSR שלנו. לאחר חיזוי הכוחות השונים העלולים להיות מופעלים על החלקים הנעים במטבח בחרנו במובילי LM קשיחים ביותר אלה כדי להבטיח תנועה חלקה ורמת בטיחות וביטחון חסרת תקדים.

ככל שאנו מתקדמים למצב שבו גוברת ההפרדה הגילאית בין דיירים המתגוררים באותו משק בית, כך ייעשו מטבחי עיצוב אוניברסלי (UD) אלה חשובים יותר ויותר.


מוצרים בשימוש

מוביל LM

מובילי LM, ההתקנים הראשונים בעולם המאפשרים תנועה קווית עם מגע סובב, הם המוצרים העיקריים של THK.

תותב קווי

תותב קווי משמש להובלה קווית יחד עם גלי LM גליליים.