Skip to Contents


Home > מידע על המוצר > חברת THK בחיים שלך > אוטומציה ביתית ובניינים

אוטומציה ביתית ובניינים

לאנשים החיים באזור המועד לרעידות אדמה די קשה שלא לחוש מידה מסוימת של חרדה. טכנולוגיית 'הבידוד הסיסמי' שלנו לשיכוך רעידות מסייעת להתמודד עם פחד זה בבתים רבים.

בתים סופגי רעידות

בתים סופגי רעידות

 

כדי להגן על החיים והרכוש מהאיום של רעידות אדמה

קיימים שני סוגים עיקריים של טכנולוגיה נגד רעידות אדמה: 'עמידות בפני רעידות אדמה' (המתייחסת לעמודים, קורות וקירות מחוזקים שתוכנו לעמוד בפני רעידות אדמה) ו'בידוד סיסמי' (מבנים המותקנים ביסודות של בתים כדי לספוג תנודות של הקרקע). בית המחובר ישירות ליסודותיו גם פגיע ישירות מתנודות סיסמיות. מבני בידוד סיסמיים הם כמו חוצץ המספק הגנה לבית. כמתואר בתרשים, מבני הבידוד הסיסמי לספיגת רעידות אדמה של THK משתמשים במובילי LM צולבים כדי להפחית באופן משמעותי את כמות התנודה המועברת מהקרקע לבית מעל.


מוצרים בשימוש

מוביל LM

מוביל LM

מוביל ה-LM הוא המוצר העיקרי שלנו, והוא משלב באופן מעשי לראשונה בעולם רכיב בעל תנועה סיבובית קווית.

חלזון כדוריות

חלזון כדוריות

חלזון הכדוריות הוא חילזון הזנה יעיל ביותר שבו הכדורית מבצעת תנועה סיבובית בין ציר החילזון לבין האום.