Skip to Contents

בנייה

בידוד סיסמי

 

המוצרים המעובדים במדויק של THK משמשים לא רק במכונות תעשייתיות, כי אם גם ביישומי חוץ שונים – כדי לתמוך בעומסים כבדים בתנאי התזה של מי בוץ. מוצרינו, התומכים בתשתית אנושית בסיסית, משמשים במגוון יישומים ההולך וגדל כדי לספק נוחות ולהבטיח תנאי מחייה בטוחים.


מבנים משככי רעידות לבתים

טכנולוגיית שיכוך הרעידות להפחתת נזק הנובע מתנודות של רעידות אדמה היא אמצעי נגד רב ערך למצבים כאלה. כשמשלבים מובילי LM אנכית, ניתן להזיז אותם בחופשיות על גבי משטח ישר. מערכת שיכוך הרעידות הייחודית של THK, המשלבת תכונה זו עם רכיבי גומי לשיכוך, מסוגלת להפחית את התנודה של בתים קלי משקל במהלך רעידות אדמה. הידע שצברה THK בייצור מובילי LM מאפשר לה ליצור מערכות חדשות, המסוגלות להגן על חיי אדם ועל רכוש מפני אסונות טבע.

מבנים משככי רעידות לבניינים גדולים

המובילים משככי הרעידות של THK משמשים גם בגורדי שחקים. מובילי LM מסודרים באופן צולב כדי לשכך תנודות אופקיות. ההשפעות של תנודות הקרקע על המבנה ממוזערות, וניתן להפחית את הולם רעידת האדמה בשליש עד שני-שלישים ולהמירו לכוח מופחת המאפשר לבניין להמשיך לעמוד על תלו.

מכונות ממוגנות

רשתות התחבורה והתקשורת החיוניות לחיינו הותקנו מתחת לפני הקרקע ולא ניתן להבחין בהם בשטח. מכונות ממוגנות‏ ממלאות תפקיד פעיל בחפירת המנהרות הדרושות לתחזוקה של רכבות תחתיות, רשתות סיבים אופטיים ותשתיות אחרות. מובילי ה-LM בקנה מידה גדול של THK משמשים במחפרים אלה, עמוק בתוך האדמה, בנשיאת בטון ובמיקום מדויק של תבניות.

מבני בקרת רעידות לבניינים

בדרך כלל, רעידות אדמה מעוררות דאגה רבה בקרב התושבים של אזורים מסוימים. מערכת בקרת התנודות של THK עשויה לסייע. כיוון שהמערכת מבוססת על טכנולוגיות יישומים של מובילי LM לחלזונות כדוריות, היא מסוגלת להגן על חיי אנשים ועל קיומם ברעידות אדמה. מערכת זו לא רק מונעת נזק הנובע מרעידות אדמה, אלא גם מפחיתה את הפחד של האנשים הודות לנוכחותה הקבועה והמרגיעה.

מוצרים בשימוש

מערכות הבידוד הסיסמי של THK תומכות בבניינים

מערכות הבידוד הסיסמי של THK תומכות בבניינים

מערכות הבידוד הסיסמי של THK משלבות את מוצרי הליבה של החברה, לרבות מובילי LM.

שולחן בידוד של THK, דגם TSD

שולחן בידוד של THK, דגם TSD

תמיכה גמישה בגדלים ובמספרים שונים של עצמים, כגון שרתים, מכשירים מדויקים ויצירות אמנות.