Skip to Contents

שולחן בידוד של THK, דגם TSD

מבנה המודול

שולחן בידוד של THK, דגם TSD

תמיכה גמישה בגדלים ובמספרים שונים של עצמים, כגון שרתים, מכשירים מדויקים ויצירות אמנות.

שולחנות הבידוד דגם TSD פשוט מונחים על הרצפה ואינם מחייבים כל בנייה מיוחדת.
כיוון שניתן לקשר ביניהם בקלטות, הבידוד הסיסמי מתאפשר ללא עבודת בנייה נרחבת.


תכונות

・אין צורך במבנה קבוע.
・התקנה קלה
・גובה הלוח רק 90 מ"מ
・ללא תחזוקה
・ניתנים להרחבה בקלות על ידי קישור
・תמיכה בעומסים הנעים בין 30 ל-1200 ק"ג
・מגיבים לרעידה באופן מידי

השוואה עם/בלי שימוש בשולחנות בידוד