Skip to Contents

שולחן בידוד של THK, דגם TSD

מבנה המודול

שולחן בידוד של THK, דגם TSD

תמיכה גמישה בגדלים ובמספרים שונים של עצמים, כגון שרתים, מכשירים מדויקים ויצירות אמנות.

שולחנות הבידוד דגם TSD פשוט מונחים על הרצפה ואינם מחייבים כל בנייה מיוחדת.
כיוון שניתן לקשר ביניהם בקלטות, הבידוד הסיסמי מתאפשר ללא עבודת בנייה נרחבת.דוגמאות להתקנת מודול בידוד דגם TSD

נציג כאן חלק מהתקני הבידוד הסיסמיים של THK המיושמים במגוון תחומים.

ציוד הקשור לשרתים

ציוד הקשור לשרתים

השתמש בשולחנות בידוד כדי להגן על שרתי מערכות מידע הנחשבים לתשתית החיונית ביותר לרציפות עסקית במקרה של רעידת אדמה.מכשירים אופטיים או מדויקים

מכשירים אופטיים או מדויקים

מגן על מגוון סוגי רכוש בחברות ובארגונים מפני רעידות אדמה, לרבות מכשור יקר ומדויק ביותר (אופטי, רפואי או מדויק) ומכלי מים.נכסי תרבות

נכסי תרבות

מפחית את הסיכון לנזק מרעידת אדמה ליצירות אמנות, לפריטים ולאוצרות לאומיים יקרי ערך, וכן לנכסי תרבות חשובים אחרים כגון פסלים בודהיסטיים. פתרון זה אומץ זה מכבר במקומות רבים, כגון מוזיאונים ואוניברסיטאות.דוח אחריות חברתית (CSR)

בדוח האחריות החברתית (CSR) מפורטים הביצועים של התקני הביסוס הסיסמי שלנו.