Skip to Contents

בעולם המדע

חלפו כמעט 400 שנה מאז שגלילאו גליליי, האסטרונום האיטלקי הדגול, צפה לראשונה בגופים שמימיים דרך טלסקופ. כיום מתכננים טלסקופיים אסטרונומיים גדולים ומדויקים יותר כדי לצפות באופן ברור גם בכוכבים רחוקים יותר. הטכנולוגיות של THK משמשות בטלסקופים המותקנים במצפי כוכבים רבים.

מצפה הכוכבים האסטרונומי הלאומי של יפן (NAOJ)

מצפה הכוכבים האסטרונומי הלאומי

 

טלסקופ זה נע באטיות רבה כדי לצפות בכוכבים של שמי הלילה. מערכות הובלה קווית ללא תנודה נעות באופן חלק ושקט תוך תמיכה בטלסקופ ובכיפה (גג) של מצפה הכוכבים.

הגם שכיפת מצפה הכוכבים שוקלת 400 טון, מוביל ה-R שלנו מאפשרים למקור הנעה קטן ביותר לתפעל אותה באופן חלק. אנו מרוצים מאוד מכך שמובילי ה-R שלנו מסוגלים לאפשר לבני אדם לצפות בקבוצות כוכבים כה יפות.


מוצרים בשימוש

מובילי R

מובילי R הם יישום של מובילי ה-LM שלנו, שהיו הראשונים בעולם אשר אפשרו תנועה קווית במגע סובב.