Skip to Contents

שולחן בידוד של THK, דגם TSD

מבנה המודול

שולחן בידוד של THK, דגם TSD

תמיכה גמישה בגדלים ובמספרים שונים של עצמים, כגון שרתים, מכשירים מדויקים ויצירות אמנות.

שולחנות הבידוד דגם TSD פשוט מונחים על הרצפה ואינם מחייבים כל בנייה מיוחדת.
כיוון שניתן לקשר ביניהם בקלטות, הבידוד הסיסמי מתאפשר ללא עבודת בנייה נרחבת.

מבנה שולחן בידוד

מבנה שולחן בידוד

מידות ומפרט של שולחן בידוד

  סוג התקנה בסיסית
דגם TSD-450 TSD-400
מידות יחידה מידות יחידה TSD-450 מידות יחידה TSD-400
450 (רוחב) × 450 (עומק) × 80 (גובה) 400 (רוחב) × 1000 (עומק) × 90 (גובה)
כושר בידוד סיסמי תאוצת תגובה של 0.2G ומטה לתאוצת כניסה של 0.8G‏
(תאוצת תגובה של 0.2G ומטה לתאוצת כניסה של 0.5G‏ עבור TSD-450)
התקה מרבית ±200 מ"מ (כיוון X‏, כיוון Y‏) (TSD-450‏: ±150 מ"מ)
עומס 30 ק"ג עד 100 ק"ג 50 ק"ג עד 150 ק"ג
כיוון בידוד כיוון אופקי
מסת שולחן 20 ק"ג 45 ק"ג


  סוג קישור
דגם TSD-1000 TSD-1200
מידות יחידה מידות יחידה TSD-1000 מידות יחידה TSD-1200
1000 (רוחב) × 1000 (עומק) × 90 (גובה) 1200 (רוחב) × 1190 (עומק) × 90 (גובה)
כושר בידוד סיסמי תאוצת תגובה של 0.2G ומטה לתאוצת כניסה של 0.8G‏
התקה מרבית ±200 מ"מ (כיוון X‏, כיוון Y‏) (TSD-450‏: ±150 מ"מ)
עומס 300 ק"ג עד 1200 ק"ג*
כיוון בידוד כיוון אופקי
מסת שולחן 90 ק"ג 110 ק"ג

* לגבי עומסים מעל 800 ק"ג, פנה אלינו.