Skip to Contents

בידוד סיסמי

בידוד סיסמי
  

מערכות הבידוד הסיסמי של THK מגנות על הרכוש שלך

הרציפות העסקית של חברה עומדת למבחן לעתים קרובות. רבים סבורים, שרציפות עסקית דורשת כמות עצומה של מאמץ, אולם ניתן לעשות פעולות מסוימות ללא קושי רב – לדוגמה, התקנת מבודדים סיסמיים המגנים על רכוש בעל ערך של חברה מפני רעידות אדמה.

מודול בידוד של THK – דגם TGS

 

מודול בידוד של THK – דגם TGS

מודולי הבידוד דגם TGS מאפשרים פריסות גמישות, ומתאימים לבידוד חלקי של עומסים כבדים ולבידוד סיסמי של רצפות.
(עומס מרבי: 3000 ק"ג למ"ר)

יישומים: בידוד סיסמי של רצפות, ציוד ייצור מל"מ ושרתים גדולים

פרטים


שולחן בידוד של THK – דגם TSD

 

שולחן בידוד של THK – דגם TSD

שולחנות הבידוד דגם TSD הנם מבודדים סיסמיים אשר פועלים על ידי התקנה פשוטה על הרצפה. הם אומצו במגוון רחב של יישומים, כולל שרתים, מכשירים מדויקים ויצירות אמנות.
(עומס: 30 עד 1200 ק"ג)

פרטים


מערכות הבידוד הסיסמי של THK תומכות בבניינים

שילבנו מספר טכנולוגיות כדי לייצר מערכות תמיכה אמינות.

מערכות הבידוד הסיסמי של THK משלבות את מוצרי הליבה של החברה, לרבות מובילי LM. מערכות אלה פותחו כיישומים עבור מוצרינו ומשקפות את רמת האמינות, הניסיון, היצירתיות והמומחיות הטכנולוגית של THK.

 

מוביל קווי CLB

 

מוביל קווי CLB

המוביל הקווי CLB הוא מערכת בידוד סיסמי, המסוגלת להתמודד עם עומס כבד בכוח חיכוך נמוך ביותר כיוון שהכדוריות שבתוך מוביל ה-LM מסתובבות על גבי מעברים חתוכים במסילת ה-LM תוך כדי סחרור דרך הבלוק. כיוון שבלוק ה-LM מצויד במסילת LM ובכדוריות, המסבים יכולים לקבל גם עומס משיכה.לפרטים, פנה אל THK 


מערכת שיכוך צמיגית RDT

 

מערכת שיכוך צמיגית RDT

מערכת זו משככת כוח של רעידת אדמה המועבר לבניין באמצעות התנגדות של חומר צמיגי. מערכת השיכוך הצמיגית RDT כוללת מבנה שבו מומרת תנועה קווית לתנועה סיבובית באמצעות אום חלזון כדוריות. כוח גזירה מופעל על החומר הצמיגי שבין הצינור הפנימי, המתחבר לאום, לבין צינור חיצוני קבוע. לפרטים, פנה אל THK 


מערכת שחזור

 

מערכת שחזור

כשמתרחשת רעידת אדמה, בתים המצוידים בבסיסים מבודדים יכולים להתרחק בחופשיות מהיסודות שלהם בכל כיוון אופקי. לכן, עליהם לחזור למיקום המקורי שלהם בתום רעידת האדמה. לשם כך, הם מצוידים במערכת שחזור זו, המשלבת גומי מרובד וחומרים אחרים.לפרטים, פנה אל THK