Skip to Contents

מודול בידוד של THK, דגם TGS

מבנה המודול

מבנה מודול TGS

תוצאות ניתוח מדגמים

באפשרותנו לספק מודולי בידוד דגם TGS בעלי יכולות בידוד סיסמי מותאמות על ידי ניתוח התגובה לרעידת אדמה. ניתוח זה מתבסס על תנאים שונים, כגון אתר ההתקנה, העומס והתנועה הסיסמית הצפויה.קישור גמיש והתקנה קלה

ניתן לקשר באופן גמיש את מודולי הבידוד דגם TGS לפי צורת העומס. מידת התצורה המזערית של מודולי 2 × 2 היא 1000 (רוחב) × 1000 (עומק) מ"מ. אין גודל תצורה מרבי. כמו כן, אין צורך להתאמות באתר, כיוון שהמודולים מורכבים במפעל לפני המשלוח. המודולים קומפקטיים וקלים, דבר המקל על ההתקנה.רב-תכליתי ביותר

דוגמה להתקנת בידוד סיסמי של רצפות

דוגמה להתקנת בידוד סיסמי של רצפות

קל ליישם בידוד רצפה סיסמי במתקנים חיוניים (כגון חדרי שרתים ומרכזי תפעול) באמצעות מודולי הבידוד דגם TGS, כיוון שמידותיהם זהות למידות של לוחות רצפה תקנים – 500 (רוחב) × 500 (עומק) מ"מ. גם הגובה הנמוך של המוצר (100 מ"מ) מקל על ההתקנה – אפילו בבניינים קיימים שגובה התקרה בהם מוגבל.