Skip to Contents

תותב קווי

התותב הקווי הוא מוביל קווי המשמש יחד עם גל LM המצויד בגל גלילי. מוצר זה מבצע תנועות קוויות בהתנגדות חיכוך מזערית כדי להבטיח תנועה מדויקת וחלקה ביותר.

תמיכה טכנית 

תותב קווי

 


תותב קווי

תותב קווי

 

השימוש בסוג זה נרחב ביותר, כיוון שהצורה הגלילית של אום התותב הקווי מדויקת ביותר.

[מס'דגם]
LM, LM-GA, LM-MG, LME, LM-L


תותב קווי מסוג בעל אוגן

תותב קווי מסוג בעל אוגן

 

אום זו משולבת עם אוגן. הדבר מאפשר להרכיב דגם זה ישירות על הבית באמצעות ברגים ולהבטיח התקנה קלה.

[מס'דגם]
LMF, LMF-M, LMK, LMK-M, LMF-L, LMF-ML, LMK-L, LMK-ML, LMH, LMH-L


תותב קווי

תותב קווי

 

כיוון שמארז האלומיניום הקטן והקל מכיל יחידה אחת של הדגם LM ושתי יחידות של הדגם SL, ניתן להרכיבו בקלות על ידי אבטוח פשוט לשולחן בברגים.

[מס'דגם]
SC, SL, SH, SH-L


תמך גל LM

תמך גל LM

 

תמך אלומיניום קל המשמש לאבטחת גל LM. כיוון שחלק ההרכבה של גל ה-LM מצויד בחריץ, התמך מסוגל לאבטח היטב גל LM באמצעות ברגים.

[מס'דגם]
SK


תמיכה טכנית  קבל מפרט מוצרים, חשב אורך חיים, הורד נתוני CAD דו-ממדיים ותלת-ממדיים וכד'. תוכל להזמין כל קטלוג ממגוון הקטלוגים, וכן להציגו בתבנית PDF תחת תמיכה טכנית.