Skip to Contents

מסילת גררה

מסילת הגררה היא מוביל קווי מסוג מוגבל ונמוך עלות אשר עשוי מלוחית פלדה המיוצרת בערגול מדויק. מוצר דק, קומפקטי וקל להתקנה זה מתאים למובילים קווים ליישומים שונים.

תמיכה טכנית 

מסילת גררה

 


גררה יחידה

גררה יחידה

 

דגם זה הוא מסוג יחידה בסיסית שאורך העוקב שלה תוכנן לכ-70% מאורך המסילה הכולל.

[מס'דגם]
FBL27S, FBL27S-P14, FBL35S, FBL35M, FBL35J, FBL35J-P13, FBL35J-P14, FBL35B


גררה כפולה

גררה כפולה

 

דגם זה הוא מסוג יחידה כפולה בעלת שתי במות שאורך העוקב שלה יכול לחרוג מהאורך הכולל.

[מס'דגם]
FBL27D, FBL35N, FBL35N-P16, FBL35G-P13, FBL35G-P14, FBL35D, FBL51H, FBL51H-P13, FBL51H-P14, FBL35K, FBL56H, FBL56H-P13, FBL56H-P14


סוג קווי

סוג קווי

 

דגם סוג גררה זה מסוגל לבצע תנועה ישרה וסופית באמצעות סוג אוגן הניתן להרכבה בקלות.

[מס'דגם]
FBL35F, FBL48DR


נתך אלומיניום / גררה יחידה

נתך אלומיניום / גררה יחידה

 

סוג בעל גררה יחידה מסדרת נתכי האלומיניום, המתאים באופן מיטבי למקומות שבהם האמצעים נגד חלודה והמראה הם גורמים חשובים.

[מס'דגם]
E15, E20


נתך אלומיניום / גררה כפולה

נתך אלומיניום / גררה כפולה

 

סוג בעל גררה כפולה מסדרת נתכי האלומיניום.

[מס'דגם]
D20


תמיכה טכנית  קבל מפרט מוצרים, חשב אורך חיים, הורד נתוני CAD דו-ממדיים ותלת-ממדיים וכד'. תוכל להזמין כל קטלוג ממגוון הקטלוגים, וכן להציגו בתבנית PDF תחת תמיכה טכנית.