Skip to Contents

מכלל גררה

מכלל הגררה הוא מוביל קווי זול, ותצורתו נקבעת על ידי הגררה המיוצרת בכבישה והמסילות המיוצרות בערגול. מכלל קל וקומפקטי זה מבטיח תנועה קווית חלקה.

תמיכה טכנית

מכלל גררה

 


דגמים

דגם FBW2560XR סוג קומפקטי (עשוי פלב"ם)
דגם FBW3590XR סוג תקני (עשוי פלב"ם)
דגם FBW50110XR סוג לעומס כבד (עשוי פלב"ם)

תמיכה טכנית  קבל מפרט מוצרים, חשב אורך חיים, הורד נתוני CAD דו-ממדיים ותלת-ממדיים וכד'. תוכל להזמין כל קטלוג ממגוון הקטלוגים, וכן להציגו בתבנית PDF תחת תמיכה טכנית.