Skip to Contents

כדורית קישור

כדורית הקישור היא מסב החלקה כדורי בעל חף כדורי המבטיח פעולה חלקה במרווחים מזעריים. עמידות מעולה בפני שחיקה וזווית תנודה גדולה מאפשרות למוצר זה להתאים למנגנון תנועת הקישור של סוגים שונים של מכונות אוטומטיות.

תמיכה טכנית

כדורית קישור


נתך אבץ בחוזק גבוה דגם BL

נתך אבץ בחוזק גבוה דגם BL

המחזק של דגם זה, העשוי מנתך אבץ בחוזק גבוה, מחובר בניצב לקנה הכדוריות. כיסי משחת סיכה בחלק העליון והתחתון של האזור הכדורי מאפשרים לדגם זה להשיג כושר סיכה גבוה ועמידות גבוהה בפני בליה.


מחזק בעל תבריג נקבי דגם RBI

מחזק בעל תבריג נקבי דגם RBI

בדגם זה של חוליית קישור כדורית, משתמשים בנתך האבץ בעל החוזק הגבוה בתוך המחזק ובורג ההרכבה והמחזק מסודרים על אותו הציר ומאפשרים לדגם זה לשאת הן עומס לחיצה והן עומס משיכה. כיוון שהנרתיק מכיל משחת סיכה, דגם זה משיג כושר סיכה גבוה ועמידות גבוהה בפני בליה.


תמיכה טכנית  קבל מפרט מוצרים, חשב אורך חיים, הורד נתוני CAD דו-ממדיים ותלת-ממדיים וכד'. תוכל להזמין כל קטלוג ממגוון הקטלוגים, וכן להציגו בתבנית PDF תחת תמיכה טכנית.