Skip to Contents


Home > מידע על המוצר > קטגוריות מוצרים > מוביל גלילים צולבים

מוביל גלילים צולבים

המכלל הקווי המדויק הוא מוביל קווי דק וקל במיוחד. מכלל זה מתאים ביותר להתקני מדידה מדויקים, לייצור מל"מ, לציוד בדיקה וליישומים אחרים שבהם תנועה קווית מדויקת היא חיונית.

תמיכה טכנית

מוביל גלילים צולבים

מוביל הגלילים הצולבים הוא מוביל קווי בעל עוקב מוגבל עם גלילים מדויקים בסידור אנכי סירוגי. מוצר זה מבטיח תנועה קווית קשיחה אך חלקה ומתאים במיוחד להובלה קווית במקומות שבהם נדרשת תנועה קשיחה ביותר וחלקה.

תמיכה טכנית


רשימת מוצרים

מוביל גלילים צולבים
דגם VR
כלוב הגלילים דגם R מצויד במנגנון ריתוק‏ ייחודי לגלילים במטרה להשיג שטח מגע ארוך ויעיל ומרווח פסיעה קצר של הגלילים. סוג זה קשיח ביותר. פרטים / רשימת מוצרים (אנגלית)  
מוביל כדוריות
דגם VB
דגם זה, שבו נעשה שימוש בכלוב כדוריות דגם B המחזיק כדוריות פלדה מדויקות במרווח פסיעה קצר, הוא מסוג בעל רמת חיכוך נמוכה ורמת דיוק גבוהה. לפרטים, פנה אל THK  

תמיכה טכנית  קבל מפרט מוצרים, חשב אורך חיים, הורד נתוני CAD דו-ממדיים ותלת-ממדיים וכד'. תוכל להזמין כל קטלוג ממגוון הקטלוגים, וכן להציגו בתבנית PDF תחת תמיכה טכנית.