Skip to Contents


Home > מידע על המוצר > קטגוריות מוצרים > שולחן גלילים צולבים

שולחן גלילים צולבים

שולחן הגלילים הצולבים הוא יחידת מוביל קווי מוגבל קומפקטית, מדויקת וקשיחה ביותר עם מוביל גלילים צולב מובנה. מוצר זה, המותקן בקלות באמצעות ברגים, מספק מנגנון הובלה קווית מדויק ביותר.

תמיכה טכנית 

שולחן גלילים צולבים

 


דגם VRT עם תבריג בסיס

דגם VRT עם תבריג בסיס

 

סוג זעיר, שבסיסו מצויד בחורים מוברזים. דגם VRT-M, העשוי כולו מפלב"ם לעמידות גבוהה בפני שיתוך, מוצע גם כסדרה.


דגם VRT-A עם חור הרכבה

דגם VRT-A עם חור הרכבה

 

סוג זעיר, שבסיסו מצויד בחורי הרכבה. דגם VRT-AM, העשוי כולו מפלב"ם לעמידות גבוהה בפני שיתוך, מוצע גם כסדרה.


דגם VRU עם חור הרכבה

דגם VRU עם חור הרכבה

 

בדגם זה משולב מוביל גלילים צולבים בין הלוח לבין הבסיס, ושניהם מעובדים לרמת דיוק גבוהה.


תמיכה טכנית  קבל מפרט מוצרים, חשב אורך חיים, הורד נתוני CAD דו-ממדיים ותלת-ממדיים וכד'. תוכל להזמין כל קטלוג ממגוון הקטלוגים, וכן להציגו בתבנית PDF תחת תמיכה טכנית.