Skip to Contents

גררת כדוריות קווית

גררת הכדוריות הקווית היא יחידת מוביל קווי קלה, קומפקטית בעלת עוקב מוגבל הפועלת בהתנגדות גרירה נמוכה ביותר. גררה זו מצטיינת בביצועים היגביים במהירות גבוהה הודות למקדם החיכוך הקטן ביותר ולרמת ההתמד (אינרציה) הנמוכה שלה.

תמיכה טכנית 

גררת כדוריות קווית

 


דגם LSP עם פס משונן

דגם LSP עם פס משונן

 

הכלוב של דגם זה, המבוסס על הכלוב של דגם LS, מצויד במנגנון ממסרת פס שיניים ובכך מונע החלקה של הכלוב.


דגם LS ללא פס משונן

דגם LS ללא פס משונן

 

יחידת החלקה בעלת עמידות גבוהה לקורוזיה ומקדם חיכוך קטן ביותר.


דגם LSC עם פס משונן

דגם LSC עם פס משונן

 

הבסיס כולל מכל אוויר להנעה. הזנת אוויר משתי כניסות בפאה הצדית של הבסיס מאפשרת לגררה לבצע תנועת נענד.


תמיכה טכנית  קבל מפרט מוצרים, חשב אורך חיים, הורד נתוני CAD דו-ממדיים ותלת-ממדיים וכד'. תוכל להזמין כל קטלוג ממגוון הקטלוגים, וכן להציגו בתבנית PDF תחת תמיכה טכנית.