Skip to Contents

גליל שטוח

גליל ה-LM הוא מוביל קווי קומפקטי בעל ביצועי עומס גבוהים וגליל הולם אשר מסוגל לבצע תנועה מעגלית אינסופית. מוצר זה ישים באופן מיטבי במכונות הנדרשות להציג רמות גבוהות של דיוק במיקום, הדירות וקשיחות.

תמיכה טכנית

גליל שטוח


דגם FT מסוג משטח שטוח

דגם FT מסוג משטח שטוח

דגמים אלה כוללים שורה יחידה של גלילים ומשמשים בעיקר על המשטח השטוח.


דגם FTW מסוג חריץ V

דגם FTW מסוג חריץ V

שורות מרובות של גלילים מסודרות בזווית של 90 מעלות.


תמיכה טכנית  קבל מפרט מוצרים, חשב אורך חיים, הורד נתוני CAD דו-ממדיים ותלת-ממדיים וכד'. תוכל להזמין כל קטלוג ממגוון הקטלוגים, וכן להציגו בתבנית PDF תחת תמיכה טכנית.