Skip to Contents

אום חילוף

אום החילוף הוא חילזון הזנה בהחלקה בעל זווית מוביל של 45 מעלות, שלא ניתן להגיע אליה בקלות בעיבוד מכני. זווית המוביל הגדולה של האום מותאמת באופן מיטבי לקבלת מנגנון מעבר מהיר בקצב סיבוב נמוך.

תמיכה טכנית

אום חילוף


דגמים

אום חילוף דגם DCMA/DCMB דגם זה מסוגל להמיר בקלות תנועה קווית לסיבובית ולהפך בנצילות של 70%. כיוון שהמוביל גדול, הוא מתאים באופן מיטבי לבניית מנגנון הזנה מהיר במהירות סיבוב נמוכה. פרטים / רשימת מוצרים (אנגלית)   

תמיכה טכנית  קבל מפרט מוצרים, חשב אורך חיים, הורד נתוני CAD דו-ממדיים ותלת-ממדיים וכד'. תוכל להזמין כל קטלוג ממגוון הקטלוגים, וכן להציגו בתבנית PDF תחת תמיכה טכנית.