Skip to Contents

Apprications

 

TESTOVÁNÍ

Rentgenový testovací přístroj

Zařízení na detekci poškození obráběcích nástrojů

Přístroj na vizuální kontrolu
Modelové č. KRF / vodicí lišta LM Modelové č. ES Modelové č. ES / lineární pouzdro

Model KRF je použit ve stolku pro vzorek i v mobilní části s kamerou CCD. Testování z jakéhokoliv směru je umožněno kombinací jednotky s vodicí lištou R.

Díky instalaci kompaktního modelu ES ve volném prostoru zásobníku nástrojů je možné detekovat poškození jakéhokoliv nástroje bez omezení podávání nástrojů, dokonce i během provozu. Model ES je použit v přístroji pro vizuální kontrolu vybaveném kamerou CCD. Nízkých nákladů lze dosáhnout kombinací přístroje s lineárním pouzdrem.
Systém na kontrolu spojitosti desek s tištěnými spoji

Cytoskopická jednotka


 
Modelové č. KRF Modelové č. KRF / USW  
Model KRF je použit v pohyblivé části sondy. Použití tohoto vysoce pevného modelu umožňuje provádět operaci za nepříznivých podmínek a zkracuje dobu cyklu.  Model KRF je použit v jednotce vertikálního pohybu podložky a model USW v pojezdové jednotce. Skleněné desky jsou vysoce křehké a musí s nimi být manipulováno velmi opatrně, proto bylo použití vysoce pevného modelu KRF logickou volbou.