Skip to Contents

Elektronická zařízení

3D tiskárna

 

Každé elektronické zařízení je složeno z malých součástí a pohonných jednotek. Výrobní zařízení pro tyto jednotky je také obsahuje. Společnost THK dodává velké množství pohonných jednotek do všech průmyslových a obchodních odvětví, kde je po nich neustálá poptávka díky nenáročnosti na prostor a spotřebu energie.


Různé pohyblivé TV kamerové systémy

Dálkově ovládaný TV kamerový systém se musí pohybovat dostatečně plynule v mnoha různých směrech, aby mohl snímat jasný obraz. Činnost systému musí být navíc tichá, aby bylo možné čistě nahrávat zvuk. Naše lineární vedení s technologií kuličky v pouzdře se uplatňují u řídicích mechanismů, u kterých je plynulost a bezhlučnost nezbytná.

Bankomaty

V otvorech bankomatů, kde se peníze uschovávají nebo odebírají, se používají kuličkové pojezdy společnosti THK. Tyto kuličkové pojezdy se svou malou hmotností a kompaktními vlastnostmi dále přispívají k vývoji kompaktních bankomatů.

Kompaktní zařízení pro vyvolávání fotografií

V přístroji, který snímá negativy, zpracovává obrazová data filmu a vytváří barevné obrazy pomocí tiskárny, se používá miniaturní lineární vedení a kuličkové šrouby. Protože takové přístroje jsou určeny pro použití v komerčních fotolaboratořích i tisku, musí být kompaktní. Miniaturní produkty společnosti THK jsou velmi přesné a navíc kompaktní, jsou tedy vhodné pro aplikace při vyvolávání filmů.

Použité produkty

Lineární vedení

Lineární vedení

Lineární vedení je naším hlavním produktem, který jako první na světě přináší do praxe spolehlivé zařízení s lineárním pohybem.

Kuličkový šroub

Kuličkový šroub

Kuličkový šroub je vysoce účinný vodicí šroub s kuličkou, která zabezpečuje valivý pohyb mezi osou šroubu a maticí.


Kuličková tyč s drážkou

Kuličková tyč s drážkou

Kuličková tyč s drážkou je ložisko s válcovanou drážkou.

Kuličkový pojezd

Kuličkový pojezd

Tento kuličkový pojezd je levná lineární lišta z přesně válcované oceli.


Příslušenství pro mazání

Příslušenství pro mazání

Pro stroje je k dispozici množství různých mazadel.