Skip to Contents

Výroba letadel

Plech pro letecký průmysl

 

Letecký průmysl vyžaduje vysoce výkonné systémy v neobvyklých prostředích. Produkty společnosti THK vyvinuté pro používání ve vakuu a jiných speciálních prostředích se používají v mnoha typech letadel, kosmických lodí a dalších mechanismů. Různé problémy vznikající během tohoto speciálního technologického vývoje lze často řešit pomocí produktů společnosti THK.


Posuvné mechanismy sedadel

V posuvných mechanismech sedadel malých letadel se používá lineární vedení model SR. Protože podlahy v letadlech se obvykle vyrábějí z plechu, dochází běžně v montážním procesu k chybám měření, a tento se může prodloužit. Protože model SR nabízí výborné vlastnosti pro toleranci chyb, lze jej namontovat přímo na podlahu, což snižuje objem prácí nutných pro přesné sestavení. Miniaturní lineární vedení model RSR THK se pohybuje plynule, ale přitom je dostatečně kompaktní pro použití v trupech sedadel.

Použité produkty

Lineární vedení

Lineární vedení

Lineární vedení je naším hlavním produktem, který jako první na světě přináší do praxe spolehlivé zařízení s lineárním pohybem.

Kuličkový šroub

Kuličkový šroub

Kuličkový šroub je vysoce účinný vodicí šroub s kuličkou, která zabezpečuje valivý pohyb mezi osou šroubu a maticí.


Kuličková tyč s drážkou

Kuličková tyč s drážkou

Kuličková tyč s drážkou je ložisko s válcovanou drážkou.