Skip to Contents

Průmyslová strojní zařízení

Automatické balicí stroje pro potravinářství/zdravotnictví

 

V odvětvích, kde dříve převládala ruční výroba, se dnes používají různé typy výrobních strojů z důvodů automatizace a úspory pracovních sil. V tomto kontextu se používají i produkty společnosti THK od zařízení, která pouze přesně a efektivně opakují stejné operace, až po zařízení nabízející vysokou přesnost pohybu.


Elektrické vstřikovací lisy

Od hydraulické energie k elektrickému pohonu... Starosti o životní prostředí vedly mnoho výrobců k přechodu na vstřikovací lisy poháněné elektřinou. V těchto strojích jsou použity kuličkové šrouby pro velká zatížení odpovídající parametry běžným hydraulickým válcům, spolu s vysoce pevným lineárním vedením pro přesné umístění forem.

Děrovací lisy

Jak rychle je možné děrovat? Rychlost děrování se stále zvyšuje a kuličkové šrouby jsou ideální pro přesouvání tenkých ocelových obrobků s velkým zrychlením nebo zpomalením. Aby bylo možné provádět tyto pracovní pohyby ve vysoké rychlosti, je zde použito lineární vedení s technologií kuličky v pouzdře a kuličkové šrouby.

Vybavení pro svařování pryskyřic

Aby bylo možné svařit dvě trubky vyrobené z pryskyřice, je nutné je zároveň zahřát a spojit v přímce pomocí přítlaku. Přesný a spolehlivý průběh takové operace lze zajistit pomocí lineárního vedení.

Balicí stroje s vodorovným stlačováním

V elektrických pohonných systémech strojů pro lisování odpadního papíru se používají lineární vedení s technologií kuličky v pouzdře a přesné kuličkové šrouby model HBN. Dříve se lis pohyboval pomocí hydraulických válců, avšak při provozu stroje vytékal olej, který znečišťoval okolí. Po přechodu na motorový pohonný systém spolu s kuličkovými šrouby model HBN, které nabízí odolnost vůči vysokým zatížením odpovídající hydraulickým válcům, byl však problém úniku oleje vyřešen. Navíc mohou nyní být balicí stroje kompaktnější.

Použité produkty

Lineární vedení

Lineární vedení

Lineární vedení je naším hlavním produktem, který jako první na světě přináší do praxe spolehlivé zařízení s lineárním pohybem.

Kuličkový šroub

Kuličkový šroub

Kuličkový šroub je vysoce účinný vodicí šroub s kuličkou, která zabezpečuje valivý pohyb mezi osou šroubu a maticí.


Kuličková tyč s drážkou

Kuličková tyč s drážkou

Kuličková tyč s drážkou je ložisko s válcovanou drážkou.

Pohonná jednotka – aktuátor

Pohonná jednotka – aktuátor

Pohonná jednotka – aktuátor je kompaktní pohonná jednotka s velkou pevností a přesností s integrovaným lineárním vedením s kuličkovým šroubem.


Pojezdová jednotka

Pojezdová jednotka

Pojezdová jednotka je levná součástka s lisovanou posuvnou částí a válcovanými drážkami.

Kuličkový pojezd

Kuličkový pojezd

Tento kuličkový pojezd je levná lineární lišta z přesně válcované oceli.


Lineární ložisko

Lineární ložisko

Lineární ložisko je vodicí pouzdro používané v kombinaci s LM hřídelí, která má válcovou hřídel.

Maticový posuv

Maticový posuv

Maticový posuv je kluzný posuvový šroub s vodicím úhlem 45°, který nelze snadno vyrobit obráběním.


Vačková kladka

Vačková kladka

Vačková kladka je kompaktní ložisko s pevnou hřídelí a vestavěným jehlovým ložiskem.

Příslušenství pro mazání

Příslušenství pro mazání

Pro stroje je k dispozici množství různých mazadel.