Skip to Contents

Lineární

Každý den jsme obklopeni věcmi, které se lineárně pohybují. Jádro činnosti společnosti THK tkví ve vývoji lineárního vedení, které řeší pohyb zařízení po přímce. Zkušenosti z této výroby nám i dnes umožňují stále rozšiřovat spektrum vyráběných lineárních produktů.

Lineární vedení s technologií kuličky v pouzdře model SHS


Použitý lineární pohyb

Velké automatické skleněné dveře

Velké automatické skleněné dveře

 

Naše lineární vedení se používá k pohyblivému zavěšení velkých automatických skleněných dveřích v mnoha nových kancelářských budovách. Běžné plastické součásti na bázi pryskyřic není možné použít z důvodu zvýšené hmotnosti takovýchto dveří a rovněž kvůli poryvům větru. Naše lineární vedení tyto problémy vyřešilo. Navíc umožňuje kompaktnější provedení dveřního mechanismu a větší volnost při návrhu dveří.


Produktech

Lineární vedení

Lineární vedení

Lineární vedení je naším hlavním produktem, který jako první na světě přináší do praxe spolehlivé zařízení s lineárním pohybem.

Kuličková tyč s drážkou

Kuličková tyč s drážkou

Kuličková tyč s drážkou je ložisko s válcovanou drážkou.


Pohonná jednotka – aktuátor

Pohonná jednotka – aktuátor

Pohonná jednotka – aktuátor je kompaktní pohonná jednotka s velkou pevností a přesností s integrovaným lineárním vedením s kuličkovým šroubem.

Pojezdová jednotka

Pojezdová jednotka

Pojezdová jednotka je levná součástka s lisovanou posuvnou částí a válcovanými drážkami.


Kuličkový pojezd

Kuličkový pojezd

Tento kuličkový pojezd je levná lineární lišta z přesně válcované oceli.