Skip to Contents

Automatizace v domácnosti a budovy

Obyvatelům oblastí trpících častými zemětřeseními působí tyto otřesy značné starosti. Může jim však pomoci naše technologie „seismických izolátorů“, které absorbují otřesy a používají se v mnoha domácnostech.

Domy absorbující otřesy

Domy absorbující otřesy

 

Ochrana života a majetku před hrozbou zemětřesení 

Existují dva hlavní typy technologie ochrany proti zemětřesení: „odolnost proti otřesům“ znamenající zesílené sloupy, trámy a stěny odolné vůči zemětřesení a „seismická izolace“ označující konstrukce instalované v základech domu, které absorbují samotné vibrace. Pokud je dům spojen přímo se základy, je přímo ohrožen seismickými vibracemi. Konstrukce se seismickou izolací působí jako tlumič, který dům chrání. Konstrukce seismické izolace společnosti THK používají křižná lineární vedení, pomocí nichž značně snižují množství vibrací přenesených ze země do domu.


Použité produkty

Lineární vedení

Lineární vedení

Lineární vedení je naším hlavním produktem, který jako první na světě přináší do praxe spolehlivé zařízení s lineárním pohybem.

Kuličkový šroub

Kuličkový šroub

Kuličkový šroub je vysoce účinný vodicí šroub s kuličkou, která zabezpečuje valivý pohyb mezi osou šroubu a maticí.