Skip to Contents

V každodenním životě

V dnešním světě jsou kladeny vysoké požadavky na pohodlí, bezpečnost a spolehlivost. Domácí spotřebiče i zboží se vyvíjí velmi dynamicky. V kuchyni je součástí tohoto vývoje i technologie THK.

Kuchyňské systémy

Kuchyňské systémy

 

Kuchyň ve správné výšce pro každého. 

V univerzálních kuchyních můžete pod dřezem nalézt naše lineární vedení a závěsné policové skříně obsahující lineární ložiska a LM hřídele. Zvedáky dřezů s nastavitelnou výškou byly dříve vystavovány různým namáháním a tlakům, které mohly způsobit trhavost pohybu, nestabilitu a nebezpečné důsledky.

Tento univerzální systém však díky našemu lineárnímu vedení SSR těmito neduhy netrpí. Protože předvídáme různé síly, které mohou působit na pohyblivé součásti kuchyně, vybrali jsme tato vysoce pevná lineární vedení, abychom zajistili plynulý pohyb a vysokou úroveň bezpečnosti.

Protože se přibližujeme době, kdy budou mezi členy jedné domácnosti stále větší věkové rozdíly, budou tyto univerzální kuchyně nabývat stále větší důležitosti.


Použité produkty

LM Guides 

Lineární vedení

Lineární vedení je hlavním produktem společnosti THK a jako první na světě uvádí do praxe zařízení s lineárním pohybem a valivým kontaktem.

Linear Bushing 

Lineární ložisko

Lineární ložisko se používá v kombinaci s válcovou LM hřídelí pro lineární vedení.