Skip to Contents

Průmysloví roboti

Distribuční robot

 

Roboti se používají v různých průmyslových odvětví k přesnému a rychlému umisťování dílů. Někteří roboti, kteří nejsou omezeni na ortogonální pohyby, mají sestavy s více klouby, které umožňují simulaci pohybu lidských rukou. Tyto kloubové spoje musí nabízet velkou pevnost a přesnost pohybu, aby nebyly při náhlé zastávce odkloněny z dráhy. Jedinečné produkty THK jsou dostatečně malé a výkonné, a proto těmto požadavkům vyhovují.


Roboti s 5 klouby

Polohovací roboti dosahují vysokých zrychlení a zpomalení. Naváděcí část musí být přesná a stabilní a tělo robota musí mít výborné tlumící vlastnosti při zastavení. V pohyblivé části robota se používají otočné kroužky, které splňují tyto požadavky.

Roboti pro obloukové svařování

V otočných částech kloubů robotů pro obloukové svařování na výrobních linkách se používají křížová ložiska. Protože křížová ložiska jsou dostatečně pevná ve směrech zatížení radiálními i axiálními momenty, je možné je použít pro vývoj kompaktních spojů v robotech.

Skalární roboti

Skalární roboti se používají k přesunu a umisťování dílů v malých prostorách. Systémy lineárního vedení jsou základem jejich vysoké přesnosti při pohybu a rotaci kolem osy Z, kdy je nezbytné dosahovat vysokých rychlostí a co nejmenšího házení.

Roboti se dvěma rameny

Roboti se dvěma rameny navrženými pro simulaci pohybu lidských rukou musí být schopní opakovaně vykonávat složité operace. Navíc musí být stabilní a schopní rychlé odezvy. Systémy lineárního pohybu společnosti THK a křížová ložiska umožňují zmenšit velikost těchto robotů a zároveň zvýšit jejich pevnost a rychlost provádění operací.

Použité produkty

Lineární vedení

Lineární vedení

Lineární vedení je naším hlavním produktem, který jako první na světě přináší do praxe spolehlivé zařízení s lineárním pohybem.

Kuličková tyč s drážkou

Kuličková tyč s drážkou

Kuličková tyč s drážkou je ložisko s válcovanou drážkou.


Křížové ložisko

Křížové ložisko

Křížové ložisko je valivé ložisko s vysokou přesností rotace schopné nést zatížení v každém směru.

Příslušenství pro mazání

Příslušenství pro mazání

Pro stroje je k dispozici množství různých mazadel.