Skip to Contents

Kuličková tyč s drážkou

Kuličková tyč s drážkou

 

Kuličková tyč s drážkou je ložisko s válcovanou drážkou. Je to inovativní produkt s kuličkou putující v drážce spojené s hřídelí, což umožňuje vyšší zatížení než u lineárního ložiska a přenos točivého momentu během lineárních pohybů.

Technická podpora 


Model SLS / SLF Kuličkami v kleci Spline

Caged Ball Spline SLS/SLF

 

Použití klece kuličkového ložiska umožňuje udržení oběžného pohybu rovnoměrně rozmístěných kuliček a dosažení velmi rychlé odezvy. Navíc eliminuje střety a vzájemné tření mezi kuličkami a vyznačuje se nízkou hlučností, příjemným zvukem chodu a nízkou tvorbou úlomků. Zlepšení těsnění proti unikání maziva zaručuje také dlouhodobý bezúdržbový provoz.

[č.modelu]
SLS/SLF


Model LBS s vysokým točivým momentem

Model LBS s vysokým točivým momentem

 

Tento tyčový lineární posuv drážkový nemá žádný úhlový mrtvý chod, protože hřídel šroubu má 3 hrany rovnoměrně uspořádané po 120 stupních na obvodu a každá je držena 2 řadami (celkem 6 řad) kuliček.

[č.modelu]
LBS, LBF, LBH, LBST, LBR


Model LT se středním točivým momentem

Model LT se středním točivým momentem

 

Tato kuličková tyč s drážkou má velkou kapacitu zatížení ve směru osy a točivého momentu, protože hřídel drážky má 2 až 3 hrany na obvodu a každá je držena 2 řadami (celkem 4 nebo 6 řadami) kuliček za účelem rozumného zajištění předběžného zatížení.

[č.modelu]
LT, LF


Rotační model LBG s ozubením

Rotační model LBG s ozubením

 

Tento model je typ s ozubením na obvodu obruby a radiálními a axiálními jehlovými ložisky, která jsou kompaktně začleněna do tyčového lineárního drážkového posuvu. Tento tyčový lineární posuv je optimální pro mechanismus přenosu točivého momentu s pohonem tyčového lineárního drážkového posuvu.

[č.modelu]
LBG, LBGT


Rotační model LTR

Rotační model LTR

 

Tento model je kompaktní typ kuličkové tyče s drážkou, jejíž ložiska jsou přímo začleněna do vnější plochy tyčového lineárního drážkového posuvu.

[č.modelu]
LTR, LTR-A