Skip to Contents

Křivka

Některé stroje musí kromě lineárního pohybu provádět i pohyb po plynule zakřivené dráze. To umožňuje R lišta a zaoblená lišta od společnosti THK. Tato zařízení umožňují velmi přesné vedení, kterého nelze dosáhnout kombinací běžných lineárních a točivých pohybů.

Zakřivená lišta model HMG


Použitý pohyb po křivce

Zařízení pro hru "Bingo"

 

V zařízeních pro hru "Bingo" se používají naše R lišty. Velké pouzdro se otřásá a rotuje, a tak míchá kuličky s čísly. R lišty umožňují tomuto zařízení spolehlivé vibrační pohyby.