Skip to Contents

Ostatní průmyslová odvětví

Systémy lineárního pohybu společnosti THK se používají také ve speciálních zařízeních pro zpracování a obrábění, které se liší od běžných obráběcích strojů a nástrojů, průmyslových robotů a podobných zařízení. Můžeme dodat řešení vyhovující všem speciálním požadavkům.

Barvící stroje

Barvící stroj převádí materiál do barvící nádrže v průběhu procesu barvení látky. Místo běžných vačkových kladek se zde pro vodorovný přesun látky používá lineární vedení model JR, aby byly sníženy vibrace a nepřesné pohyby stroje. Lineární vedení s technologií kuličky v pouzdře se používají také ve svislé ose pro přesun látky do barvící nádrže.

Stroje na opracování kamene

Naše lineární vedení s technologií kuličky v pouzdře se používají v lištách os X, Y a Z strojů na opracování kamene. Odletující částečky vody a kamene zhoršují podmínky provozu, ale s mazacím systémem QZ a laminátovým škrabákem LaCS lze lineární vedení efektivně používat i v těchto podmínkách.

Stroje pro zpracování pěnového polystyrenu

Ve stroji,  který zpracovává pěnový polystyren jako náhražku dřeva se v lištách os X, Y a Z používají lineární vedení s technologií kuličky v pouzdře model SHS a v řídící části  válcované kuličkové šrouby. Zdvih v ose X těchto strojů může dosáhnout 9050 mm. Při použití modelu SHS je odchylka stroje snížena a přesnost lití je vyšší. Navíc je možné použít mazací systém QZ, které umožňuje dlouhodobý provoz bez nutnosti údržby.

Použité produkty

Lineární vedení

Lineární vedení

Lineární vedení je naším hlavním produktem, který jako první na světě přináší do praxe spolehlivé zařízení s lineárním pohybem.

Kuličkový šroub

Kuličkový šroub

Kuličkový šroub je vysoce účinný vodicí šroub s kuličkou, která zabezpečuje valivý pohyb mezi osou šroubu a maticí.


Kuličková tyč s drážkou

Kuličková tyč s drážkou

Kuličková tyč s drážkou je ložisko s válcovanou drážkou.

Křížové ložisko

Křížové ložisko

Křížové ložisko je valivé ložisko s vysokou přesností rotace schopné nést zatížení v každém směru.


Pojezdová jednotka

Pojezdová jednotka

Pojezdová jednotka je levná součástka s lisovanou posuvnou částí a válcovanými drážkami.

Kuličkový pojezd

Kuličkový pojezd

Tento kuličkový pojezd je levná lineární lišta z přesně válcované oceli.


Lineární ložisko

Lineární ložisko

Lineární ložisko je vodicí pouzdro používané v kombinaci s LM hřídelí, která má válcovou hřídel.

Vačková kladka

Vačková kladka

Vačková kladka je kompaktní ložisko s pevnou hřídelí a vestavěným jehlovým ložiskem.


Příslušenství pro mazání

Příslušenství pro mazání

Pro stroje je k dispozici množství různých mazadel.