Skip to Contents

Rotace

Pohyby strojů lze obecně rozdělit na otáčivé a lineární. Kuličková ložiska patří mezi nejznámější součástky provádějící otáčivý pohyb. Ve spektru produktů THK jsou však základními zařízeními provádějícími otáčivé pohyby tzv. „křížová ložiska“. Tato zařízení nabízí vyšší úroveň efektivity než kuličková ložiska.

Křížové ložisko model RU ->  


Použitý otáčivý pohyb

Roboti pro obloukové svařování

Roboti pro obloukové svařování

 

Křížová ložiska se používají v otočných částech kloubů robotů pro obloukové svařování na výrobních linkách. Protože křížová ložiska jsou pevná ve směrech zatížení radiálními a axiálními momenty, je možné je použít pro vývoj kompaktních spojů v robotech.