Skip to Contents

Přesné nástroje

Roboti se dvěma rameny

 

Se zmenšováním a zpřesňováním nástrojů se zvyšují také požadavky na přesnost ve výrobě součástek. Měřicí nástroje umožňující udržení větší přesnosti pomáhají tyto požadavky splnit. Produkty společnosti THK významně přispívají ke schopnostem přesných nástrojů zjistit velmi jemné pohyby, změny a odchylky.


Velké přístroje pro trojrozměrné měření

Velké přístroje pro trojrozměrné měření vyžadují správné navádění. U sond umístěných daleko od naváděcího mechanismu mohou i malé pohybové odchylky ovlivnit přesnost měření. V těchto zařízeních se používá vysoce přesné lineární vedení, které nabízí potřebnou přesnost, plynulý pohyb a stabilitu.

Malé měřicí mikroskopy

V oblasti technologií vysoce přesného zpracování se stále zvyšují požadavky na přesné operace obrábění. Malé měřicí mikroskopy, které měří velmi malé součásti, používají lineární vedení společnosti THK pro vysokorychlostní a výkonné mechanismy s automatickým zaostřováním. Naše kuličkové lišty se navíc používají k vedení desek nesoucích testovanou součástku. Přispívají k lepšímu provádění jemných pohybů.

Kontrola zrn

Při kontrole zrn se provádí vysokorychlostní analýza obrazů pomocí čidel. Tato čidla musí provádět plynulý lineární pohyb. Vibrace a odchylky rychlosti je nutné minimalizovat. Naše miniaturní lineární vedení může tyto problémy vyřešit.

Použité produkty

Lineární vedení

Lineární vedení

Lineární vedení je naším hlavním produktem, který jako první na světě přináší do praxe spolehlivé zařízení s lineárním pohybem.

Kuličkový šroub

Kuličkový šroub

Kuličkový šroub je vysoce účinný vodicí šroub s kuličkou, která zabezpečuje valivý pohyb mezi osou šroubu a maticí.


Kuličková tyč s drážkou

Kuličková tyč s drážkou

Kuličková tyč s drážkou je ložisko s válcovanou drážkou.

Lišta křížového válečkového ložiska

Lišta křížového válečkového ložiska

Lišta křížového válečkového ložiska je lineární lišta s omezeným rozsahem pohybu, která má valivé prvky uspořádány střídavě ortogonálně.


Příslušenství pro mazání

Příslušenství pro mazání

Pro stroje je k dispozici množství různých mazadel.