Skip to Contents

Spirála

Spirálovitý pohyb je možné realizovat pomocí pohybů otáčivých a lineárních. Kombinace těchto pohybů umožňuje přesné a složité polohování. Kuličková tyč s drážkou od společnosti THK má na jedné ose posuv kuličkového šroubu a tyčový lineární drážkový posuv, čímž umožňuje rotační i lineární pohyby v rámci jednoho kompaktního provedení.

Kuličkový šroub/kuličková tyč s drážkou model BNS


Použitý spirálovitý pohyb

Skalární roboti

Skalární roboti

 

Skalární roboti se používají k přesunu a umisťování dílů v malých prostorách. Systémy lineárního vedení jsou základem jejich vysoké přesnosti při pohybu a rotaci kolem osy Z, kdy je nezbytné dosahovat vysokých rychlostí i co nejmenšího házení.