Skip to Contents

Čep

Kulaté kluzné ložisko obsahující přesný kulatý vnitřní prstenec a nabízející pevnost odpovídající ocelovým kuličkovým ložiskům. Nabízí velmi plynulý otáčivý a kmitavý pohyb.

Technical Support 

Čep

 


Vnitřní závit s mazáním

Vnitřní závit bez mazání

Vnější závit s mazáním

bez mazání vnějšího závitu

Kulové ložisko s mazáním