Skip to Contents

Seismická izolace

Systémy seismické izolace THK


Systémy seismické izolace THK pro ochranu budov

Sloučením několika technologií jsme vytvořili spolehlivé podpůrné systémy.

V systémech seismické izolace jsou začleněny základní produkty společnosti THK, včetně lineárních vedení. Při vývoji těchto systémů se uplatnily výrobky společnosti THK, která přitom využila svoji spolehlivost, zkušenosti, kreativitu a odborné technické znalosti.

Lineární vedení CLB

 

Lineární vedení CLB

Lineární vedení CLB je systém seismické izolace, který umožňuje přenášení vysokého trvalého zatížení za vzniku mimořádně nízké třecí síly, jelikož kuličky v lineárním vedení se při oběhu blokem odvalují v oběžných drahách zapuštěných do vodicí kolejnice. Poněvadž je blok lineárního vedení vybaven vodicí kolejnicí a kuličkami, mohou lineární ložiska přenášet také tahové zatížení.Další podrobnosti vám sdělí společnost THK 


Viskózní tlumicí systém RDT

 

Viskózní tlumicí systém RDT

Tento systém pohlcuje sílu otřesů, která je při zemětřesení přenášena do budovy, přičemž odolnosti proti otřesům je dosaženo použitím viskózní látky. Viskózní tlumicí systém RDT má strukturu, uvnitř které se lineární pohyb převádí prostřednictvím matice kuličkového šroubu na rotační pohyb. Smyková síla působí na viskózní látku mezi vnitřní trubkou, která je připojena k matici, a pevnou vnější trubkou. Další podrobnosti vám sdělí společnost THK 


Obnovovací systém

 

Obnovovací systém

Při vzniku zemětřesení se domy s izolovanými základy mohou volně posouvat vzhledem k těmto základům v jakémkoli vodorovném směru. Poté, co zemětřesení ustane, se však budovy musí vrátit do svých původních poloh. Pro tento účel jsou vybaveny tímto obnovovacím systémem, který sestává z vrstvené pryže a dalších materiálů.Další podrobnosti vám sdělí společnost THK 


Zabránění přenosu síly seismických otřesů

Zabránění přenosu síly seismických otřesů

 

Tabulka izolačních řešení THK, model TSD

Při skutečném zemětřesení mohou být lidé uvnitř budovy zraněni při druhotných nehodách, i když samotná budova zůstane nepoškozena. Může dojít k převržení a zničení cenného vnitřního vybavení. Aby takovému zničení bylo možno předejít, je důležité zvolit vhodný způsob zabránění přenosu otřesů do vnitřního prostoru. Společnost THK využila svých znalostí v oblasti technologie izolace obytných budov k navržení opatření k izolaci vnitřních prostorů.Další podrobnosti vám sdělí společnost THK