Skip to Contents

Přesný kuličkový šroub

Přesný kuličkový šroub

Technical Support 


Standardní přesný kuličkový šroub s dohotovitelnými konci hřídele

Odsazené předběžné zatížení
Model BIF
U tohoto kuličkového šroubu jsou levé a pravé závity opatřeny segmentem uprostřed matice kuličkového šroubu zajišťujícím osovou vůli menší než nula (při použití předběžného zatížení). Podrobnosti – přehled produktů   
Předběžné zatížení s dvojitou maticí
Model BNFN
Nejběžnější typ s předběžným zatížením poskytovaným prostřednictvím vymezovací podložky mezi dvěma spojenými matice kuličkového šroubu tak, aby byl eliminován mrtvý chod. Podrobnosti – přehled produktů    
Miniaturní
Model MDK
Miniaturní typ s průměrem hřídele šroubu od Φ4 do Φ14 mm a vedením od 1 do 5 mm. Podrobnosti – přehled produktů    
Miniaturní
Model MBF
Miniaturní typ s průměrem hřídele šroubu od Φ4 do Φ14 mm a vedením od 1 do 4 mm. Podrobnosti – přehled produktů    
Jedna matice
Model BNF
Nejjednodušší typ s jednou maticí kuličkového šroubu. Podrobnosti – přehled produktů    

Standardní přesný kuličkový šroub s povrchově upravenými konci hřídele model BNK

Dokončené
Konce hřídele
Model BNK

Kuličkový šroub s koncem hřídele šroubu standardizovaným podle koncové konzoly. Podrobnosti – přehled produktů   

Přesný rotační kuličkový šroub

Velké vedení
Model s rotační maticí BLR
Kuličkový šroub s otočnou maticí skládající se z matice kuličkového šroubu a podpůrného ložiska. Podrobnosti – přehled produktů   

Modely

Odsazené předběžné zatížení
Model BIF
U tohoto kuličkového šroubu jsou levé a pravé závity opatřeny segmentem uprostřed matice kuličkového šroubu zajišťujícím osovou vůli menší než nula (při použití předběžného zatížení). Podrobnosti – přehled produktů    
Tenká matice
Model DIK
Typ kuličkového šroubu s deflektorem, u kterého jsou levé a pravé závity opatřeny segmentem uprostřed matice kuličkového šroubu zajišťujícím osovou vůli menší než nula (při použití předběžného zatížení). Podrobnosti – přehled produktů    
Rotační matice
Model DIR
Kuličkový šroub s otočnou maticí, ve kterém je matice kuličkového šroubu s deflektorem spojena s podpůrným ložiskem. Podrobnosti – přehled produktů    
Předběžné zatížení s dvojitou maticí
Model BNFN
Nejběžnější typ s předběžným zatížením poskytovaným prostřednictvím vymezovací podložky mezi dvěma spojenými matice kuličkového šroubu tak, aby byl eliminován mrtvý chod. Podrobnosti – přehled produktů    
Tenká matice
Model DKN
Typ kuličkového šroubu s deflektorem, ve kterém je předběžné zatížení poskytováno prostřednictvím vymezovací podložky mezi dvěma spojenými matice kuličkového šroubu tak, aby bylo dosaženo osové vůle menší než nula (při použití předběžného zatížení). Podrobnosti – přehled produktů    
Velké vedení
Model BLW
Tento model kuličkového šroubu je schopný vysokorychlostního posuvu bez mrtvého chodu, protože je předběžné zatížení poskytováno prostřednictvím vymezovací podložky mezi dvěma velkými vodicími maticemi. Podrobnosti – přehled produktů    

Typ bez předběžného zatížení

Jedna matice
Model BNF
Nejjednodušší typ s jednou maticí kuličkového šroubu. Podrobnosti – přehled produktů     
Čtvercová matice
Model BNT
Tento model lze upevnit na stroj bez pouzdra, protože jsou otvory pro montážní šrouby navrtány do pravoúhlé matice kuličkového šroubu. Podrobnosti – přehled produktů     
Tenká matice
Model DK
Nejkompaktnější kuličkový šroub s vnějším průměrem matice kuličkového šroubu od 70 do 80 % průměru matice typu s návratovým potrubím. Podrobnosti – přehled produktů     
Miniaturní
Model MDK
Miniaturní typ s průměrem hřídele šroubu od Φ4 do Φ14 mm a vedením od 1 do 5 mm. Podrobnosti – přehled produktů     
Miniaturní
Model MBF
Miniaturní typ s průměrem hřídele šroubu od Φ4 do Φ14 mm a vedením od 1 do 4 mm. Podrobnosti – přehled produktů     
Velké vedení
Model BLK
U tohoto kuličkového šroubu je průměr hřídele stejný jako rozměr vedení. Podrobnosti – přehled produktů     
Plošné vedení
Model WGF
U tohoto kuličkového šroubu je délka vedení 1,5krát až 3krát větší než průměr hřídele. Podrobnosti – přehled produktů