Skip to Contents


TRANG CHỦ > Thông tin về công ty > Báo cáo trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR)

Báo cáo trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR)

Báo cáo trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) của THK 2018

Tập đoàn THK tiếp tục theo dõi với Báo cáo trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) của THK năm 2018, báo cáo thứ bảy của chúng tôi. Báo cáo này trình bày tóm tắt các hoạt động và nỗ lực của Tập đoàn trong lĩnh vực trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Báo cáo này là một công cụ truyền thông cho phép chúng tôi thu thập phản hồi quan trọng và cải thiện hơn nữa chất lượng của các hoạt động kinh doanh do THK thực hiện.

Báo cáo CSR của THK năm 2018
Tải xuống toàn bộ báo cáo (5.670KB pdf) (Tiếng Anh)
Ghi chú: Chúng tôi chia nội dung của tập tin này thành các tập tin nhỏ hơn để giúp bạn tải xuống nhanh hơn. Vui lòng tham khảo danh sách bên dưới. 

Mục lục Nội dung
Chính sách CSR của THK/Nội dung
(PDF 442KB) (Tiếng Anh)
Chính sách CSR của THK
Nội dung
Thông điệp từ CEO
(PDF 131KB) (Tiếng Anh)
Hoàn thành trách nhiệm của chúng tôi để cung cấp các sản phẩm làm vừa ý khách hàng
Tổng quan về công ty
(PDF 615KB) (Tiếng Anh)
Tổng quan về công ty
Các bài viết đặc biệt/Sự kết hợp giữa chuyên môn và công nghệ cốt lõi của THK nhằm tạo ra các sản phẩm với nhiều ứng dụng
(PDF 1.830KB) (Tiếng Anh)
TOSHO Inc.
Hệ thống dẫn hướng LM của THK cải thiện độ chính xác lặp lại và tốc độ định lượng thuốc

Viện Công nghệ công nghiệp tỉnh Yamaguchi
Công nghệ của THK hỗ trợ phát triển sản xuất địa phương

Chùa Honmon Butsuryu Shu, JyouSenji
Hệ thống cách ly địa chấn của THK bảo vệ bức tượng của người sáng lập Honmon Butsuryu Shu được đặt ở JyouSenji thiêng liêng

Bệnh viện Đại học Akita
Bảo vệ thông tin y tế trong thảm họa

NS Solutions Corporation
SEED Noid biến Robot 5G tốc độ cao thành hiện thực

SECOM INDUSTRIES CO., LTD.
Năng suất tổng thể tăng lên năm lần khi lắp đặt NEXTAGE®
Cơ cấu quản lý
(PDF 279KB) (Tiếng Anh)
Quản trị doanh nghiệp
Kiểm soát nội bộ, Sở hữu trí tuệ và Bảo mật thông tin
Tuân thủ và Kiểm toán nội bộ
BCP
Tham gia vào xã hội
(PDF 1.071KB) (Tiếng Anh)
Cùng với các nhà cung cấp
Cùng với các cổ đông
Đảm bảo chất lượng
Sức khỏe và an toàn
Hỗ trợ phát triển (Cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân)
Các cộng đồng địa phương

Hòa hợp với môi trường
(PDF 967KB) (Tiếng Anh)

Thúc đẩy quản lý môi trường
Các mục tiêu về môi trường, Kế toán môi trường và Tổng quan về tác động lên môi trường
Bảo toàn năng lượng và ngăn chặn hiện tượng nóng lên toàn cầu
Bảo toàn nguồn tài nguyên và đạt mục tiêu không có khí thải
Quản lý các vật liệu nguy hiểm
Phân phối xanh
Ý kiến của bên thứ ba
(PDF 89KB) (Tiếng Anh)
Masahiro Sakane
Councilor, Komatsu Ltd.
Ghi chú của biên tập viên
(PDF 61KB) (Tiếng Anh)
Ghi chú của biên tập viên

 

Số báo cáo CSR của THK cũ